HYDRASTAT Mérnöki Iroda Kft.
4029 Debrecen, Maróthi Gy. u. 4.
Telefon/fax: +36 52/453 413, +36 52/535 763
E-mail: hydrastat@hydrastat.hu
 
 
  Debreceni Nagyerdei Stadion
2013

A stadion lelátószerkezetéhez a park szintjéről rámpákkal indulva, levegőben vezetett járda biztosítja az érkezési szinti bejárást. A stadion épülettömbje négy külön álló dilatációs egységre osztott. A keleti hosszoldali lelátó földszint + kettőszintes kialakítással, az érkezési szintről induló acélcső pillérekkel gyámolított tetőszerkezettel, míg a nyugati oldal hasonló szerkezeti rendszerrel, de további három szinttel kialakítva készült. A déli és északi rövidebb oldali lelátós épületrészeket a két hosszoldal közötti átmenetet biztosító magasságokkal és szerkezeti kialakításokkal terveztük.

Az épület szerkezeti rendszerét 7,45 m-ként elhelyezett előregyártott vasbeton, csuklós „rúdláncú” – pillér/gerenda vázas – keretekkel gyámolított vasbeton lemezek alkotják. A keretekre a lelátónál alul összefüggő síkkal kialakított, felül lépcsőzetes kialakítású, egymásra ülő, előregyártott vasbeton elemek ülnek, míg a födémeket a keretgerendákra fektetett feszített vasbeton bordás kéregpanelekre öntött felbetonnal együttdolgozó vasbetonlemezek alkotják. Az emeletközi födémek előre gyártott vasbeton harántgerendái kiharapott táróvégükkel ülnek fel a pillérkonzolokra úgy, hogy azokat körülvéve, kapcsolatuk rejtve marad. Az épület belső teherhordó pillérei derékszögű négyszög keresztmetszettel, teljes felmenő hosszukban egyben készültek. A homlokzati előre gyártott vasbeton pillérek -a tetőszerkezet „rejtett” lehorgonyzása miatt- előfeszítve, 45 cm-es átmérővel készültek.

A stadion összefüggő tetőszerkezetének tartószerkezete a lelátó felső sora mögött elhelyezett belső pillérsorral gyámolított, a külső pillérsor vonalában lehorgonyzott, ortogonálisan anizotrop acél térrács. A radiálisan elhelyezett felső- és alsó öveket – a háromövű tartókkal analóg – ferde síkú aszimmetrikus – biomorf jellegű – rácsozat fogja össze. 
 
  Debrecen, DEOEC Onkoradiológia
2012

Az épület monolit vasbeton térlehatároló falszerkezettel, részlegesen alápincézve + földszint + emelet + padlástérrel, enyhe lejtésű magastetős lefedéssel készül. A meglévő épülethez az út alatt átvezetett önálló dilatációs egységű nyaktag vezet, mely az épület sarka alatt kialakított új pincébe kapcsolódik. A sugárvédelmi előírásoknak megfelelően a lineáris gyorsító bunker környékén monolit vasbeton falak készülnek: 0,60; 1,00; 1,20 … és 2,05 m-es vastagsággal. Az épület födémszerkezetei egy, illetve két irányban teherviselő alul-felül sík, pontonként megtámasztott, kettő-, illetve folytatólagos több támaszú, monolit vasbetonlemezek, helyenként falakkal, peremgerendákkal gyámolítva. Az épülethomlokzatok konzolosan kinyúló tartószerkezeteit a monolit vasbeton faltartók és „tárcsa” elemek alkotják, míg a konzolos vasbetonlemez felfelé álló bordával, konzolos peremgerendával gyámolított, mely a belső pillérekben lehorgonyzott. A besugárzó bunker fölött sugárvédelmi előírások miatt 1,00 m és helyenként 2,10 m vastag vasbeton födém szükséges.


 
 
  Debrecen, EMD Endoszkóp Műszer Gyártó Üzem
2011

A épülettömb két dilatációs egységből áll: úgymint egy jellemzően monolit vasbeton pillér-gerenda vázas, monolit vasbeton síklemezes födémekkel kialakított egyedi csarnoképület, valamint egy két szintes pillérvázzal kiegészített hagyományosan falazott szerkezeti rendszerű irodaépület. Az épületegyüttes egyszintes csarnoképületét a későbbiekben az eredetivel azonos szerkezeti kialakítású emelettel szeretné a tulajdonos bővíteni. A csarnokrészben laborok raktárak és műhelyek kapnak helyet, míg a kétszintes épületben az irodák mellett a szociális blokkok is elhelyezésre kerülnek. Mindkét épületrész zárófödéme is sík, lapostetős tetőfödémmel fedett.

Csarnokok szerkezeti alapraszter:
          hosszirányban:      8 × 6,00 m
          haránt irányban:
    5,80 + 5,75 + 3,50 + 5,75 + 5,80 m

Irodaház szerkezeti alapraszter:
          hosszirányban:
      4,80 + 3 × 4,00 m
          haránt irányban:
   1,50 + 4,20 + 4,95 + 5,10 + 5,90 + 3,45 m


 
 
  Debrecen, Tudományok Palotája
2011

Az épület egy önálló dilatációs egység, monolit vasbeton szerkezettel, pince + földszint + I-II. emelet + „torony”, nagy részben lapostetős lefedéssel, míg az előadó terem felett íves monolit vasbeton héj lefedéssel készül. Az épület födémszerkezetei egy, illetve két irányban teherviselő alul-felül sík, folytatólagos több támaszú, monolit sík vasbetonlemezek. Az épülettömbök konzolos kiugrását a monolit vasbeton „doboz” szerkezetek és monolit vasbeton faltartóik teszik lehetővé. Az épület előadóterem feletti födémszerkezete monolit vasbeton „gömbhéj” szerkezet. A héjat a földfeltöltésben elhelyezett radiális merevítő bordacikkekkel lett merevítve, melyeket a kupola metszet alsó, visszaforduló keresztmetszetében helyeztünk el. A héjszerkezet peremének gyámolítására monolit vasbeton peremgerenda beépítése szükséges, mely a radiális és tangenciális erők felvételére egyaránt alkalmas.


 
 
  Debrecen - Pallag, Debreceni Labdarugó Akadémia
2010

Az épülettömb egy dilatációs egységből áll, jellemzően monolit vasbeton pillérvázas, monolit vasbeton síklemezes födémekkel kialakított egyedi épület, földszint + részlegesen beépített emelet + lapostetős lefedéssel készül. Az épület felszerkezete monolit vasbeton pillérváz. Az épület födémszerkezetei a pillérekre terhelő, pontonként megtámasztott vasbeton egy, illetve két irányban teherviselő alul-felül sík, folytatólagos több támaszú, monolit vasbetonlemezek, a pillérsávokban és pillérek fölött erősítő pótvasalással.


 
 
  Debrecen, Köztemető Kápolna
2010

Az épület hossz- és harántfőfalas, hagyományos falazott szerkezettel, részleges pince + földszint, galéria, magastetős lefedéssel készül. A teherhordási mezők elrendezése, az építési technológia, miatt monolit vasbeton gerendák és sík vasbeton lemezszerkezetek építése indokolt. Az épület födémszerkezetei egy-, illetve két irányban teherviselő, két- illetve többtámaszú, alul-felül sík monolit vasbeton lemezek. Az épület tető födémszerkezete egy-, illetve két irányban teherviselő, két- illetve többtámaszú, alul-felül sík monolit vasbeton lemezek, a szélein „koprsó” födémként kialakítva.


 
  1 2 3 4 5 6 7
 
    Kvetkez oldal  Vgre 
főoldal   |   magunkról   |   munkáink   |   publikációk   |   díjak   |   segédletek   |   szabadidő   |   kapcsolat  
Magyar Mérnöki Kamara
    Copyright 2010 Hydrastat Kft.